Bezpłatne maseczki dla seniorów

Maseczki były rozprowadzane od czwartku 9 kwietnia przez strażników miejskich i są przeznaczone dla mieszkańców miasta Ząbki powyżej 65 roku życia. Miasto otrzymało maseczki od Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ząbkach. W akcję włączyła się także fundacja „Wzrastaj, Edukacja, Kultura, Sport”.

Pojedynczo zapakowane i zabezpieczone maseczki będą wkładane do skrzynek pocztowych.

W ramach akcji rozdano prawie 4 tysiące maseczek.