Bieg Edukacyjny Pamięci rtm. Witolda Pileckiego

W dniu 27.05.2021 r. Straż Miejska w Ząbkach zabezpieczała bieg, który miał na celu
upamiętnienie 73 rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego. W czasie wydarzenia prowadzone był
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w czasie pandemii Covid – 19. Głównym problemem w udzielaniu

pierwszej pomocy w okresie pandemii jest niewiedza czy osoba poszkodowana jest zakażona SARS-
CoV-2 czy nie. Co robić, gdy my sami znajdziemy się w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy osobie

poszkodowanej np. podczas wypadku drogowego?
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji należy założyć, że każdy poszkodowany
jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i w związku z tym odpowiednio postępować. Poszkodowany
może nie mieć objawów infekcji, a mimo to być nosicielem wirusa.

Jeżeli uważasz, że miejsce zdarzenia stanowi da Ciebie zagrożenie, zwłaszcza gdy musisz
podejść do ofiary, aby ocenić jej stan lub nie masz możliwości odpowiednio się zabezpieczyć, nie zbliżaj
się do poszkodowanego. Wezwij pomoc dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Wołaj głośno o pomoc.
Czego nie należy robić podczas udzielania pierwszej pomocy w czasie pandemii COVID-19?
• Odstępujemy od oceny oddechu metodą „widzę-słyszę-czuję” (nie przystawiamy ucha do ust i
nosa poszkodowanego, ocenę oddechu wykonujemy wyłącznie przez obserwację klatki piersiowej
i brzucha).
• Nie udrażniamy dróg oddechowych za pomocą tzw. rękoczynu czoło-żuchwa (przez odgięcie
głowy osoby poszkodowanej i uniesienie żuchwy).
• Nie wykonujemy oddechów ratowniczych (usta-usta) u osób dorosłych. Jeśli jesteśmy
przeszkoleni, możemy je wykonywać jedynie u dzieci w połączeniu z uciśnięciami klatki
piersiowej (o ile potrafimy i chcemy to zrobić).