„PODAJ DOTYK ŻYCIA”

„W dniu 13.11.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach przy ulicy Kościelnej Straż Miejska uczestniczyła w organizowanym przez : Ochotnicza Straż Pożarną w Ząbkach; Stowarzyszenie Sztab Ząbki; Jednostka Strzelecka 1533 im. por. Ludwika Tulińskiego Ząbki w projekcie „PODAJ DOTYK ŻYCIA” którego głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Miasta Ząbki poprzez regularne, cyklicznie powtarzane szkolenia mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy oraz zwiększenie powszechnego dostępu do urządzeń ratujących życie. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu przeznaczonego zarówno do celów szkoleniowych, jak i do wykorzystania podczas akcji ratowniczych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez świadomość dostępności środków niezbędnych do prowadzenia czynności ratujących życie. W zakresie szkoleń pierwszej pomocy: Aktualnym obiektywnym problemem dotyczącym szkoleń z pierwszej pomocy w naszym kraju, jest ich incydentalność, tzn. osoby biorą udział w szkoleniu pobieżnie i sporadycznie (raz/dwa razy w życiu). Efektem tego jest strach przed podejmowaniem jakichkolwiek działań w sytuacjach krytycznych, pomimo że Kodeks Karny nakłada odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia za nieudzielanie pomocy osobie, której zdrowie i/lub życie jest zagrożone! Świadek zdarzenia zamiast udzielić pomocy boi się podjąć działania, gdyż jest niepewny swoich możliwości, nie pamięta „jak to się robi” i boi się, że zaszkodzi. Akcja „PODAJ DOTYK ŻYCIA” ma na celu zmianę tej sytuacji na terenie Miasta Ząbki, poprzez regularne cyklicznie powtarzane szkolenie mieszkańców Ząbek naszego miasta w trybie „NAUCZ – PRZYPOMINAJ”. W ramach akcji mieszkańcy będą mieli możliwość nauczyć się zasad pierwszej pomocy, a następnie utrwalać zdobytą wiedzę, na kolejnych zajęciach organizowanych cyklicznie co roku. W ramach tych zajęć utrwalane będą najważniejsze elementy praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, co pozwoli wypracować pewność swoich umiejętności i wyeliminować wątpliwości w sytuacjach krytycznych. Nieodpłatne comiesięczne szkolenia dla mieszkańców będą prowadzić m.in. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1533 im. por. L. Tulińskiego w Ząbkach oraz Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach. Akcja będzie promowana w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. Każdy z uczestników otrzyma 3 vouchery do przekazania kolejnym osobom, czyli zaproszenia do wzięcia udziału w szkoleniu z podanym konkretnym terminem. Zadaniem uczestnika szkolenia będzie „podać dalej dotyk życia”, czyli podać dalej vouchery w celu zaproszenia kolejnych konkretnych znanych sobie osób do wzięcia udziału w szkoleniu. Osoby, które wzięły udział, będą w kolejnych latach zapraszane do wzięcia udziału w szkoleniach przypominających.”

Informacje z FB